OZNAČOVÁNÍ MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ

DRŽÁKY CENOVEK MŮŽETE KOUPIT V NAŠEM E-SHOPU ZDE ...

Pokud hledáte řešení, jak levně, prakticky a snadno označit své vystavené maso a masné výrobky, tak jste tu správně.
Použijte cenovky z nerezové drátu, které jsou levné, snadno omytelné, dlouho vydrží, lehce je ohnete a přizpůsobíte svým potřebám.
Usnadníme Vám práci a dodáme Vám k nim i levné zalaminované štítky.
 
cenovky na maso a uzeninu
Můžete použít cenovky stojánky, které zasunute pod tác nebo přímo pod výrobky, nebo cenovky zapichovací (jehly), které do masa nebo masných výrobků zapíchnete.
 
 
cenovky z nerezového drátu

 

U každého vystaveného syrového masa by mělo být uvedeno:

Název – vepřová plec bez kosti, hovězí žebro, ….
Druh masa – výsekové maso vepřové, hovězí …
Výrobce – firma, která maso zpracovala
Chov a porážka v – země původu masa
Cena – většinou se uvádí kolik stojí 1 kilo masa - Kč/ kg
Spotřebujte do - do kdy je minimální trvanlivost masa, je jednodušší napsat zvlášť na cedulku a nalepit na vitrínu pro jednotlivé druhy masa

U masných výrobků by zase měly být tyto informace:

Název – kuřecí debrecínka, salám vysočina …
Druh masného výrobku – zařazení do skupiny dle tepelného opracování výrobku,
nejčastější skupiny masných výrobků:
 - masný výrobek tepelně opracovaný (párky, špekáčky, měkké salámy, dušené šunky, tlačenky, uzená masa, anglická slanina, klobásy a jiné )
 - masný výrobek trvanlivý tepelně opracovaný ( selský salám, vysočina a jiné )
 - masný výrobek trvanlivý fermentovaný (salámy Herkules, poličan, paprikáš, lovecký, klobása dunajská a jiné)
Výrobce – firma, která masný  výrobek vyrobila
Cena – většinou se uvádí kolik stojí 1 kilo výrobku - Kč/ kg
Spotřebujte do - do kdy je minimální trvanlivost výrobků, pro nebalené výrobky je jednodušší napsat zvlášť na cedulku a nalepit na vitrínu pro jednotlivé skupiny masných výrobků, u balených výrobků by to mělo být na obale

 
 
V ČR rozlišujeme tyto skupiny masných výrobků
DĚLENÍ MASNÝCH VÝROBKŮ, DRUHY MASNÝCH VÝROBKŮ

 
1. tepelně opracované masné výrobky: 

 Výrobky, u kterých bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty 70 °C po dobu 10 minut

 - drobné masné výrobky (různé párky, špekáčky, apod.)
-  měkké salámy (šunkový salám, gothajský salám, apod.)
-  různé dušené šunky
- vařené výrobky (tlačenka, jaternice, jelítka, apod.)
- uzená masa
- speciality (anglická slanina, kladenská pečeně, apod.)
- jiné masné výrobky, jako jsou grilovací klobásy, tyčinky nebo párky.

2. tepelně neopracované masné výrobky

Výrobky určené k přímé spotřebě bez další úpravy, u nichž neproběhlo tepelné opracování surovin ani výrobku. 

Tyto výrobky jsou zpravidla uzeny jen studeným kouřem po dobu několika dnů.
Patří sem např. čajovky nebo metský salám.
 
 
3. trvanlivé tepelně opracované masné výrobky
Výrobky, u kterých bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty 70 °C po dobu 10 minut a navazujícím opracováním (zráním, uzením nebo sušením) došlo k jejich vysušení tak, aby byla prodloužena minimální trvanlivost na 21 dní při teplotě skladování 20 °C.
 
- salám vysočina nebo také selský salám.
 
4. fermentované trvanlivé masné výrobky

Tepelně neopracované výrobky určené k přímé spotřebě, u kterých v průběhu fermentace, zrání, sušení, popřípadě uzení došlo k jejich vysušení tak, aby byla prodloužena minimální trvanlivost na 21 dní při teplotě skladování 20 °C.

- salámy (např. herkules, poličan, paprikáš, lovecký salám)
- klobásy (např. dunajská klobása)
- různé sušené šunky a pršuty.
 
5. kuchyňské masné polotovary
Částečně tepelně opracovaná masa nebo směsi mas, přídatných a pomocných látek, určená k tepelné kuchyňské úpravě.
 
6. polokonzervy
Pasterované výrobky uzavřené v neprodyšných obalech (ve všech částech působení teploty odpovídající 100 °C po dobu 10 minut).
 
7. konzervy
Sterilované výrobky uzavřené v neprodyšných obalech (ve všech částech působení teploty odpovídající 121 °C po dobu 10 minut).
 

DRŽÁKY CENOVEK MŮŽETE KOUPIT V NAŠEM E-SHOPU ZDE ...