Hák na ošípané repas - zinok - guľôčkové ložisko - (650)

Hák s kladkou na plocháčovou dráhu do linky na zabíjanie, do chladiarne, skladu mäsa a podobne. Predáme vám repasované háky alebo opravíme vaše staré výmenným spôsobom. Pri oprave je hák rozobraný, otryskaný od nečistôt a pozinkovaný. Je dodaná nová polyamidové kladka, nový čap, nové guľôčkové ložisko, krytky ložiská a vymedzovacie krúžky.